Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowo-Metodycznej w Katowicach „Kompetentny e-Nauczyciel”

IX Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Kompetentny e-Nauczyciel” odbyła się 21 listopada 2013 roku w nowoczesnym budynku uczelni Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Organizatorem było Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS we współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, Śląskim Kuratorium oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Tegoroczny temat konferencji nawiązywał do projektu szkoleniowego „Kompetentny
e-Nauczyciel” z zakresu podnoszenia kompetencji śląskich nauczycieli w wykorzystaniu TIK w edukacji. Szkolenia w projekcie zakończone są egzaminem i certyfikatem ECDL e-Nauczyciel. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Celem tegorocznej konferencji było zaprezentowanie uczestnikom interesujących wykładów dotyczących mądrego wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu i kształceniu. Zaproszeni goście zaprezentowali szalenie ciekawe wykłady obrazujące zmiany, jakie w naszym życiu, pracy i nauce wywołują szybko rozwijające się technologie informacyjne, a zwłaszcza wirtualne środowisko, w jakim funkcjonują nasi podopieczni.

Konferencję otwarli – organizator, prezes Stowarzyszenia KISS mgr Elżbieta Bowdur oraz prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego dr inż. Adrian Kapczyński, który w kilku słowach przypomniał postać dra Janusza Trawkę, wykładowcę, nauczyciela i założyciela Stowarzyszenia KISS oraz wieloletniego działacza PTI.

JM Rektor WST pan prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski jako Gospodarz Konferencji rozpoczął Konferencję, powitał wszystkich gości, uczestników oraz przedstawicieli firm. 

Pierwszy wykład wygłosił dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. UP z Krakowa “Nowa kultura uczenia się wyzwaniem cyfrowego świata”, w którym zaakcentował, jak ważna staje się nowa kultura uczenia się nowego, stale zmieniającego się świata poprzez aktywne w nim uczestnictwo. Wykład jak zwykle wzbudził olbrzymie zainteresowanie, gdyż zawarte w nim przykłady, literatura, cytaty oraz wartościowe wnioski nasuwały słuchaczom wiele własnych przemyśleń.

 

Dr Maciej Rostański swój wykład poświęcił niezwykle ważnemu problemowi, jakim jest czytelność tekstu. Zwrócił uwagę, jakie trudności w zrozumieniu tekstu mogą

 

mieć odbiorcy w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Zobrazował na przykładach, jakie czynniki mogą wpływać na lepszą czytelność tekstu oraz dlaczego nie rozumiemy tekstów w umowach, licencjach i regulaminach. Zwrócił uwagę nauczycieli na przyczyny,  dlaczego uczniowie często nie rozumieją treści niektórych lektur szkolnych.

 

 

Bardzo interesujący wykład pt. "Czy nowoczesne technologie pomagają w procesie uczenia się?" wygłosiła mgr Jolanta Gałecka, która jako ekspert do spraw edukacji w YDP pokazała nowe podejście do procesu uczenia się i nauczania.

 


Natomiast mgr Beata Chodacka członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaprezentowała w swoim wykładzie pt. „Wykorzystanie platformy e-learningowej – aspekt wychowawczy” bardzo wartościowe, własne doświadczenia w pracy z platformą e-learningową w gimnazjum.

 

Wybitnie interesującą i porywającą prezentację wygłosił prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko WSB z Dąbrowy Górniczej  „Dzieci w cyberprzestrzeni – mózg a nowe technologie cyfrowe”. Omawiał zmiany w mózgu jakie wywołują cyber-technologie i jak w tym pędzącym świecie zachowuje się dziecko. Wykład wzbudził niezwykłe zainteresowanie nauczycieli, którzy w kuluarach komentowali prezentowane przez profesora tezy, z jakimi większość słuchaczy się zgadzała. Uczestnicy akcentowali, że takie wykłady są niezwykle potrzebne, aby nauczyciel zrozumiał zmiany, jakie w umysłach dzieci wywołują cyber-technologie i lepiej rozumiał zachowania uczniów we współczesnej szkole, różniące się tak znacznie od dawnej szkoły.

 

 

 

Podczas Konferencji wręczone zostały pierwsze na Śląsku certyfikaty e-Nauczyciela przez członka Zarządu PTI Beatę Chodacką oraz Koordynatora Ogólnopolskiego ECDL Jacka Pulwarskiego. Pierwszymi certyfikowanymi nauczycielami zostali nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie Cyfrowa Szkoła, którzy zdali testy oraz egzamin praktyczny z zakresu efektywnego wykorzystania TIK w edukacji.

W przerwie konferencji rozlosowane zostały nagrody dla nauczycieli ufundowane przez sponsorów. Nauczyciele mieli także okazję zapoznać się z wykładami, warsztatami oraz ofertą zaprezentowaną przez sponsorów konferencji. W holu ustawione wystawy, propozycje firm dawały nauczycielom możliwość bliższego zapoznania się z nowościami technicznymi.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz seminarium z nowości w certyfikacji ECDL, które poprowadził Ogólnopolski Koordynator ECDL dr inż. Jacek Pulwarski. Omówił możliwości jakie daje nowy ECDL PROFILE oraz w jaki sposób wprowadzane są zmiany w Polsce. W seminarium poświęconemu nowemu ECDL PROFILE udział wzięli egzaminatorzy oraz przedstawiciele Centrów ECDL.

Warsztaty dla nauczycieli cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy  zwracali uwagę na interesujące i starannie dobrane tematy warsztatów podczas tegorocznej konferencji. Warsztaty przygotowane zostały pod kątem zaprezentowania nowoczesnych narzędzi i rozwiązań przydatnych w pracy nauczyciela. Prowadzone były przez wykładowców, członków Stowarzyszenia KISS. Wiele ciekawych rozwiązań, jak na przykład „Ciekawiej, lepiej, nowocześniej… interaktywnie! - pomysł na niebanalną lekcję zajęć komputerowych i informatyki”, „Montaż audio, wideo w pracy nauczyciela. Praca z programami on-line”, „Tabletowo-smartfonowy edukacyjny zawrót głowy” czy „Bezpieczeństwo informatyczne szkoły – czy to możliwe” to tylko niektóre z listy propozycji warsztatów przygotowanej przez organizatorów na tegorocznej konferencji. Pokazuje to szerokie możliwości wykorzystania TIK, jakie mają nauczyciele do dyspozycji w procesie dydaktycznym.

Tegoroczna Konferencja była nie tylko prezentacją i wymianą poglądów, ale jak zwykle spotkaniem przyjaciół. Uczestnicy wysoko ocenili program Konferencji. Wykłady, warsztaty, jak i prezentacje sponsorów spotkały się z uznaniem uczestników i gości konferencji realizując cel organizatorów – spotkanie wszystkich, którzy interesują się  rozwojem technologii informatycznych w edukacji przygotowującej do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy. Zachęcamy do zajrzenia na stronę konferencji i zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

 

 

 

http://konferencja2013.kiss.pl

autor: Elżbieta Bowdur

 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420