Prelegenci
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, UP Kraków

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).

Od roku 1985 nieprzerwanie pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej: Akademia Pedagogiczna), od kwietnia 2009 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Więcej informacji...dr inż. Jacek Pulwarski

Ogólnopolski Koordynator ECDL i wykładowca Technologii Informacyjnych w Wyższej Szkole Menedżerskiej W Warszawie. Więcej informacji...
dr Damian Brückner

dr Damian Brückner jest wykładowcą w Zakładzie Informatyki Wydziału Mat-Fiz¬Chem Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. Więcej informacji...dr inż. Maciej Rostański

Wykładowca akademicki, konsultant IT, certyfikowany instruktor Akademii Cisco. Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu projektowania i administracji sieciami komputerowymi, technologii internetowych oraz Web 2.0. Więcej informacji...dr inż. Adrian Kapczyński

Pasjonat informatyki, uczeń Profesora Andrzeja Grzywaka. Wykładowca akademicki, kierownik projektów, działacz społeczny. W ramach Politechniki Śląskiej, wicedyrektor ds. dydaktyki Instytutu Ekonomii i Informatyki, wykładowca w Instytucie Matematyki oraz habilitant w Instytucie Informatyki. Więcej informacji...dr inż. Sebastian Pluta

Doktor nauk technicznych specjalizujący się w inżynierii oprogramowania oraz przetwarzaniu równoległym. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, założyciel i główny inżynier Edutools, a także programista w dużej korporacji. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z wolnym oprogramowaniem GNU, szczególnie w aspektach edukacyjnych. Więcej informacji...
Sylwia Ptaszek-Pydyn

Od 1996 roku zawodowo związana z informatyką. Od 2007 roku pracuje w firmie Microsoft Polska. Odpowiedzialna jest za współpracę ze środowiskami konkurencyjnymi, influencerami oraz za transfer wiedzy dotyczący nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Windows Azure.... Więcej informacji...
mgr Jolanta Gałecka

Ekspert ds. edukacji w Young Digital Planet, promotorka nowego podejścia do procesu uczenia się i nauczania. Z wykształcenia radca prawny, edukacją zajęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała w szkole Montessori oraz w immersyjnej Akademii Hiszpańskiej, a jako wolontariuszka w szkole Waldorfa i w wielu szkołach publicznych... Więcej informacji...
Wojciech Syrocki

Innowator, pomysłodawca projektu RoboCAMP.pl, edukacyjnych zajęć dla dzieci z podstaw programowania z wykorzystaniem programowalnych klocków LEGO Mindstorms NXT... Więcej informacji...
mgr Beata Rutkowska

Doradca metodycznych przedmiotów informatycznych w Katowicach, nauczyciel dyplomowany informatyki. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli min. Akademii Ekonomicznej, WSBIF i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach oraz kursów komputerowych dla nauczycieli i sektora MSP.... Więcej informacji...
mgr Beata Chodacka

Beata Chodacka nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 16 w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Koordynator ECDL w Małopolsce. Animator wielu inicjatyw edukacji informatycznej, konkursów Informatycznych, miedzy innymi niezwykle popularnego wśród młodzieży ogólnopolskiego konkursu informatycznego TIK?TAK!.... Więcej informacji...
mgr inż. Jolanta Hepner

Absolwentka Politechniki Śląskiej wydziału Automatyki i Informatyki oraz studiów podyplomowych „Informatyka w szkole” i „Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach... Więcej informacji...
mgr Elżbieta Bowdur

Organizator konferencji. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki w szkole obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego. Więcej informacji...mgr inż. Wojciech Kolarz

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej (wydz. Mechaniczny Energetyczny). Ukończył m. innymi studium pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu Informatyki i Technologie Informacyjnej w Dydaktyce oraz studia podyplomowe: Fizyka. Od 1997 r. nauczyciel, a od 2001 r. dyrektor Zespołu Szkół SRKAK w Chorzowie. Więcej informacji...
mgr inż. Marcin Aptekorz


mgr Marcin Paks

Nauczyciel historii w Gimnazjum nr 8, ZSO nr 5 w Sosnowcu, członek grupy Superbelfrzy RP. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Katowicach, edukator z zakresu praktycznego wykorzystania TIK przez nauczycieli. Więcej informacji...


mgr Bartosz Pleban

Pierwszy absolwent i wieloletni pracownik Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej i stowarzyszenia Mensa. Autor ponad 30 publikacji dotyczących różnych aspektów informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem e-biznesu, multimediów i bezpieczeństwa IT. Więcej informacji...


inż. Adam Mizerski

Niespełniony mechanik (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz spełniony karbowy XXI wieku (studia podyplomowe „Efektywne zarządzanie IT" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) zarządzający działem IT zgodnie z filozofią ITIL. Więcej informacji...

 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420